Om VT Construction

VT Construction är ett branschledande byggföretag. Både inom nybyggnation och renovering.

OM BOLAGET

VT Construction erbjuder kostnadseffektiva byggtjänster till fastighetsbolag och andra stora fastighetsägare. Vi gör det genom tidseffektiva lösningar med optimerad logistik, hög kvalitet och miljöengagemang. VT Construction är specialister på ROT-arbeten antingen via general- eller totalentreprenad.
Tack vare nytänkande, effektiv planering och projektledning har vi blivit experter på att hålla tidsplaner och samtidigt bygga med hög kvalitet. Under 2017 kommer vi även att kunna erbjuda nybyggnation av flerfamiljshus samt kommersiella lokaler.

MER OM OSS

VT Construction har drygt 20 anställda tjänstemän, i huvudsak arbetsledare, biträdande arbetsledare, platschefer och projektledare. Våra medarbetare har lång erfarenhet, hög kompetens och arbetar efter tydliga processer som skapar ett effektivt flöde under hela byggprocessen. Vi ser till att hela kedjan av yrkesarbetare kommer in vid exakt rätt tid och plats i projekten – på så sätt kan de jobba mest effektivt. VT Construction har ett mycket bra kontaktnät av underentreprenörer.

Vi vet vilka som håller hög kvalitet och har den standard som krävs för att hålla ett högt tempo – som ger snabb återflyttning och nya hyresinkomster – utan att ge avkall på kvaliteten. På VT Construction arbetar vi nära våra kunder för att kunna identifiera och föreslå besparingsmöjligheter i ett tidigt skede i projekten. Vår projektmodell är mycket flexibel vilket gör att vi kan ändra vårt arbetssätt under projekten. Särskilt vid ROT så uppstår det alltid nya saker, och ett ändrat arbetssätt spar både tid och pengar. Våra medarbetare har mycket god materialkännedom och tillgång till VT koncernens goda inköpskanaler inom byggmaterialindustrin.

Det gör att vi kan hålla låga inköpspriser – som kommer våra kunder till del. VT Construction har ett starkt engagemang i miljö och hållbarhet. Vår målsättning är att vi ska nå minst 90 procents sorteringsgrad, det vill säga att restprodukterna i ett byggprojekt sorteras och återvinns.

De vanligaste är skrot och metall, trä, brännbart och isolering. I vårt största projekt, Södra Gränby i Uppsala med över 1200 lägenheter, har vi uppnått sorteringsgrad på hela 99 procent! VT Construction är certifierat enligt BF9K, byggbranschens lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

KOM OCH JOBBA MED OSS!

Skriv in dina uppgifter så hör vi av oss inom kort. Skicka gärna med CV.